nieuws 17.07.2024

Techbox introduceert PREFAB ... klaar voor de toekomst!

Steeds complexere installaties in residentiële projecten, tijdsdruk op de werven, implementatie van nieuwe technieken, … zorgen ervoor dat het bouwproces toe is aan een nieuwe aanpak.

Bij Techbox zijn we alvast overtuigd dat PRÉFAB hier zijn steentje kan bijdragen.

Sneller en efficiënter opbouwen van hydraulische oplossingen voor warmte-opwekkers, collectoren, afvoerleidingen, pompen, … zal ons toelaten om in de toekomt rendementsvolle projecten af te werken. Een noodzaak om een innovatief bedrijf te zijn, nu en in de toekomst!

Sinds februari 2023 heeft Techbox dan ook een eigen préfab-afdeling opgericht waar in de beste omstandigheden technische installaties worden voorbereid en uitgewerkt.

Op de werf wordt het alleen nog zaak de verschillende préfab-onderdelen met elkaar te verbinden volgens een vooraf uitgewerkt leidingenplan. Iedereen zal begrijpen dat dit alleen maar voordelen oplevert.

Préfab laat ons immers toe:

  • vóóraf bepaalde situaties in te schatten, te ontwerpen en uit te werken
  • steeds dezelfde kwaliteit af te leveren volgens onze Techbox standaard
  • sneller en efficiënt te werken
  • tegemoet te komen aan steeds kortere uitvoeringstermijnen
  • werktijden op de werf tot een minimum herleiden

Momenteel worden verschillende borden uitgewerkt voor ketels, warmtepompen en collectoren. In een volgende fase bekijken we andere mogelijkheden die passen in dit verhaal.