• Ventilatie
  • Woningen
  • Utiliteitsbouw

BLAUWHUIS & BLAUWPOORTE

De laatste adellijke bewoners van het kasteel behoorden in de 19de- en 20ste-eeuw tot de familie Gillès de Pélichy en waren nauw verbonden met het welzijn van de stad Izegem.

Het verhaal omtrent het kasteel is met het oog op de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling vandaag aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Het kasteel alsook het bijbehorende koetshuis werden gerestaureerd in nauwe samenwerking met monumentenzorg en zal in de toekomst dienst doen als een unieke eventlocatie. De meest innovatieve ingrepen werden in stelling gebracht om op duurzame wijze in te spelen op de stringente milieu- en klimaateisen van dit moment.

Zo kon Techbox o.a. meewerken aan een luchtzuiveringssysteem op basis van ionisatie waarmee we bacteriën en fijnstof in de lucht filteren.

Samen met onze klant hebben we gezocht naar een manier om onze ventilatieleidingen als dusdanig in te werken dat deze niet zichtbaar zijn. De ventilatiemonden werden zodanig uitgewerkt dat ze meetbaar blijven zonder het estetisch aspect in het kasteel niet uit het oog te verliezen.

Op dezelfde site van het Kasteel bouwt bouwbedrijf Romel i.s.m. projectontwikkelaar Urbes nieuwe appartementen en als trouwe partner voorziet Techbox hier het ventilatiesysteem D in alle nieuwbouwappartementen.

met dank aan Easycopters voor de beelden

Wat kunnen wij voor jouw project betekenen?

Contacteer ons